Om oss

Oslo og Follo Busstrafikk AS

Vårt selskap ble stiftet den 09.09.1999. De første 10 år het selskapet Aarø Automobilselskap AS - men fra 2009 byttet vi navn til Oslo og Follo Busstrafikk AS. Vi skreddersyr turarrangement for grupper både med buss, fly, eller båt - eller en kombinasjon av dette. Velger man buss som transportalternativ kjøres turene med moderne turistbusser.

Selskapet driver 2 aktiviteter; AUTOREISER og TURKJØRING. AUTOREISER er avdelingen med turproduksjon og salg av turarrangement til bedrifter, lag og foreninger. TURKJØRING er avdelingen som tilbyr ordinære turbusser samt transport med turnebuss/konferansebuss som er tilrettelagt for band eller grupper som skal på turne i inn- eller utland.

 

Litt historie om OFB:

I året 1997 kjøpte Norgesbuss AS opp hele Oslo og Follo Busstrafikk AS (OFB) som ble grunnlagt så tidlig som i 1928. Med på kjøpet fikk de med OFB-Reiser (turbilavdelingen), datterselskapene Enebakkrutene, Moss og Omland Bilruter, Østfoldrutene, Halden Trafikk, Øvre Romerike Billag, samt OFB Service som senere ble til Norgesbuss Vedlikehold. Dette er nå selskapet OmniService AS.

Daglig leder Tore Bergheim jobbet flere år i OFB AS (OFB-Reiser) før Norgesbuss AS tok over og har derfor lyst til å ta vare på historien til OFB AS. I tillegg ønsker vi å markedsføre oss med nytt firmanavn som beskriver mer konkret hvor vi arbeider geografisk og hva vi driver med. Og ettersom størsteparten av våre kunder i lag og foreninger er i Oslo og Follo og nesten alle våre transportoppdrag med buss er i Oslo og Follo – endret vi vårt firmanavn fra 2009. 

Oslo og Follo Busstrafikk AS / AUTOREISER er medlem i Norsk Reiselivsforum (NRF) og har stillet den lovpliktige garantien ovenfor Reisegarantifondet (RGF). Alle våre kjøretøy samt innleide busser blir årlig kontrollert av godkjente verksteder som foretar lovpliktede årlige EU-kontroller og alle våre oppdrag utføres av selskap med lovpliktede turvognløyver utstedt av fylkeskommunen i den aktuelle kommunen.